Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania, gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy MS Style prowadzony pod adresem domeny www.msstyle.pl (dalej: Witryna)

Administratorem Państwa danych osobowych jest Piotr Nowaczyk MS Style, ul. Pionierów Zielonej Góry 22/2, 65-939 Zielona Góra, e-mail: butikmsstyle@gmail.com, Tel: +48609762892.

Dane przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

W sklepie internetowym Państwa dane przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Na podstawie udzielonej zgody przetwarzamy dane przekazane Nam za pośrednictwem formularza rejestracyjnego konta w Sklepie Internetowym w procesie rejestracji konta, usługi „Newsletter”, wysłania informacji lub zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego.

W każdym czasie masz prawo dostępu do danych, uzyskania kopii, żądania przeniesienia oraz do ich poprawy.

Poprawa lub zmiana danych może mieć miejsce poprzez zalogowanie się na swoje konto użytkownika w Witrynie przy użyciu podanego w procesie rejestracji adresu e-mail i hasła.

W każdym czasie masz prawo do odwołania lub ograniczenia każdej ze zgód na przetwarzanie danych.

Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony informacji osobowych udzielonych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmujemy wszelkie niezbędne działania.

Przechowujemy dane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie a w przypadku zawarcia umowy sprzedaży przez okres przewidziany w odrębnych przepisach prawa.

Sklep internetowy może gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów informatycznych w ramach tzw. Logów i plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą zawierać takie dane jak:

·        Państwa adres IP

·        Rodzaj przeglądarki internetowej

·        Dostawcę Internetu

·        Datę i godzinę odwiedzin Witryny wyrażonej w formacie daty serwera na którym znajduje się Witryna W przypadku dokonywania zakupów i rejestracji konta w sklepie internetowym poprzez Witrynę, będziemy od Państwa zbierać następujące dane osobowe:

·        Imię i nazwisko

·        Adres zamieszkania

·        Adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania

·        Adres dostawy

·        Adres poczty elektronicznej

·        Numer telefonu Podanie w/w danych jest dobrowolne jednakże niezbędne dla dokonania zakupów i rejestracji w sklepie internetowym. W przypadku zapytania wysłanego przez formularz kontaktowy oraz usługi „Newsletter” podanie danych osobowych, w tym przypadku adresu e-mail jest warunkiem skorzystania z usługi „Newsletter” oraz udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub informację. Usługa „Newsletter” wykorzystywać będzie podany przez Państwa adres e-mail w celach marketingowych produktów oferowanych przez sklep MS Style. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Jako Administrator Twoich danych osobowych:

·        Będziemy je przetwarzać tylko w takim zakresie w jakim zostanie wyrażona zgoda lub w zakresie wynikającym z przepisów prawa

·        Zawarcia i realizacji umowy

·        Rozpatrzenia reklamacji i zwrotu

·        Przesyłania informacji handlowych i marketingowych

·        Celach księgowych i podatkowych W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane podmiotom współpracującym z naszym sklepem, tj.: kurierom realizującym dostawy, operatorom płatności dostępnych w Witrynie, firmie prowadzącej księgowość sklepu. Ponadto, podane dane mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryn w celu ochrony Państwa danych osobowych, w szczególności połączenia związanego z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych,
w przypadku wyboru takiej opcji, następować będą za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia SSL. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis.

Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Podjęte przez Nas działania mogą okazać się niewystarczające w przypadku niezachowania przez Użytkowania zasad bezpieczeństwa i udostępnienia danych logowania osobom trzecim.

Nigdy nie poprosimy o udostępnienie loginu/adresu e-mail i hasła do konta użytkownika w serwisie, z wyjątkiem momentu logowania się na konto użytkowania w serwisie za pośrednictwem Witryny.

Po zakończeniu korzystania z Witryny prosimy o wylogowanie się z konta co uniemożliwi korzystanie z niego osobom trzecim.

W przypadku gdy zapomnicie Państwo swojego hasła logowania prosimy o skorzystanie z opcji „Nie pamiętasz hasła?” w panelu logowania oraz postępowanie zgodnie z instrukcjami przesłanymi na adres e-mail.

Warunkiem skorzystania z tej opcji jest podanie takiego samego adresu e-mail w celu resetu hasła jak ten podany w procesie rejestracji konta.

W przypadku innych problemów z logowaniem prosimy o kontakt na adres butikmsstyle@gmail.com

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Możecie Państwo skontaktować się z nami na kilka sposobów:
- listownie: MS Style Piotr Nowaczyk, Pionierów Zielonej Góry 22/2,
- e-mailem na adres: butikmsstyle@gmail.com,
- telefonicznie pod numerem +48 609 762 892.